Startpagina

Maak ook je eigen startpaginaAlgemene voorwaarden

Artikel 1
Op de betrekkingen tussen de beheerder van een startpagina bij Goeiestart is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 2
De beheerder van een startpagina bij Goeiestart dient zich aan de regels en algemene voorwaarden te houden. Goeiestart behoudt zich het recht om aanvullende regels op te stellen die bekend worden gemaakt via een nieuwsbrief en het forum van Goeiestart. Goeiestart zal uitsluitend in uitzonderlijke situaties gebruik maken van deze bevoegdheid.

Artikel 3

De beheerder van een startpagina bij Goeiestart heeft het recht om met inachtneming van de regels en algemene voorwaarden de startpagina naar eigen inzicht te beheren, promoten en exploiteren. Een startpagina blijft echter eigendom van Goeiestart.

Artikel 4
Na registratie van een startpagina op Goeiestart zal de beheerder van de startpagina maximaal een keer per twee maanden de nieuwsbrief van Goeiestart ontvangen.

Artikel 5
Goeiestart-nl heeft het recht zonder opgaaf van redenen een startpagina zelf te bewerken of te verwijderen. Goeiestart zal deze sanctie echter nooit toepassen als de startpagina aan de regels en algemene voorwaarden voldoet.

Artikel 6

De beheerder van een startpagina bij Goeiestart dient de pagina binnen 1 maand na aanmelding volgens de regels en algemene voorwaarden online te zetten. Goeiestart heeft het recht om de gereserveerde naam na deze termijn weer vrij te geven.

Artikel 7

Een startpagina bij Goeiestart dient minimaal 30 linken te bevatten.

Artikel 8

Opgeslagen pagina's met minder dan 30 linken worden na 21 dagen automatch verwijderd.

Artikel 9
De beheerder mag een onbeperkt aantal pagina's aanmaken. Het is echter niet toegestaan om dezelfde inhoud op verschillende pagina's te plaatsen. Vrijwel identieke pagina?s zullen worden verwijderd.
Artikel 10
Op Goeiestart mag de beheerder zoveel commerciële linken plaatsen als het partnerprogramma zelf toestaat. Let op: voor google adsense, geldt maximaal 2 adsense blokken.

Artikel 11
De beheerder van een startpagina is altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de betreffende pagina. Goeiestart draagt hier geen enkele verantwoordelijkheid voor.

Artikel 12
Bij Goeiestart zijn 18+pagina's niet toegestaan

Artikel 13
De beheerder zal op de startpagina geen link plaatsen die inbreuk maakt op de rechten van derden of die in strijd is met de Nederlandse wet en regelgeving. Hieronder volgt een opsomming van onderwerpen die in ieder geval verboden zijn. Het is ook verboden om linken te plaatsen naar sites met onderstaande onderwerpen. racistische of discriminerende onderwerpen promotie van gok- of kansspelen illegale mp3/torrent serials cracks

Artikel 14

Het versturen van SPAM als beheerder van een startpagina van Goeiestart is verboden.

Artikel 15
De persoonsgegevens (waaronder de emailadres) die door de beheerder van een startpagina worden verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij Goeiestart daartoe wettelijk verplicht wordt.